ขอเชิญเข้าร่วมงาน CEO Innovation Forum 2018
“เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน เพื่อสนามแข่งขันธุรกิจแห่งอนาคต”


ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
ณ ห้อง Ballroom and Reception Hall ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว